Gimnastyka korekcyjna

RADOSNA POSTAWA TO PODSTAWA

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej pomagają zapobiegać i przeciwdziałać pogłębianiu się wad postawy u dzieci.

Nasz program obejmuje:

 • profilaktykę i korektę wad postawy,
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego dziecka, kształtowanie wszystkich cech motorycznych – kontrolę własnego ciała, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
 • kształtowanie postaw prosomatycznych poprzez naukę dbałości o własne ciało.

Program oparty jest o najnowsze wytyczne pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pracujemy według metod uznanych na całym świecie pedagogów i specjalistów:

 • metoda Weroniki Sherbourne – służąca wyrównaniu zaburzeń psychoruchowych, zwłaszcza tych, które służą adaptacji do otoczenia, m.in.: zestaw ćwiczeń rozwijających siłę, sprawność ruchową, wyobraźnię i naśladownictwo poprawnych ruchów, uczących rozluźniania, relaksacji i samodzielności ruchu w zabawie,
 • metoda Domana Delacato – wykorzystująca wzorce ruchowe, które powtarzane wiele razy w ciągu dnia są przekazywane do ośrodkowego układu nerwowego biernie,
 • metoda oceny postawy wg Kasperczyka – mówiąca o ułożeniu poszczególnych odcinków i punktów ciała. Na podstawie opinii o zarysie sylwetki otrzymuje się analityczny opis elementów składowych postawy, a w ten sposób wymienia się występujące wady postawy, ich lokalizację, charakter i wielkość.

Całość programu realizowana jest poprzez zestawy ćwiczeń:

 • gibkościowych,
 • oddechowych,
 • rozciągających,
 • zwinnościowych,
 • zwiększających ruchomość,
 • wyrabiających nawyk prawidłowej postawy ciała,
 • wzmacniających mięśnie posturalne.

Ważnym elementem są BADANIA WAD POSTAWY oraz ich analiza pozwalająca prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjnej przy zastosowaniu zestawu ćwiczeń dobranych do danej grupy wyrodnień postawy. Podobnie jak w przypadku innych kursów, rodzice mogą uzyskać informację o postępach dziecka, kontaktując się z instruktorem w trakcie wizyty w placówce.

Zapisy
na kurs
w szkole
Zapisy na
korepetycje w domu
Biuro obsługi
klienta