Język angielski

Nasze kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone są przez profesjonalnie przygotowanych lektorów. Kadrę dobieramy w wyniku wieloetapowej rekrutacji, dzięki czemu zajęcia prowadzą osoby nie tylko doskonale wykształcone, ale również posiadające uzdolnienia pedagogiczne, niezbędne przy pracy z dziećmi.

Celem prowadzonych zajęć, oprócz nauki języka, jest rozbudzenie w dzieciach zainteresowania zdobywaniem wiedzy, wyrobienie w nich umiejętności zapamiętywania sekwencji oraz rozwijanie sprawności komunikacji niewerbalnej. Swobodna nauka połączona z zabawą w grupie pozwala dzieciom na przełamanie nieśmiałości, a także wykształca postawę ciekawości i tolerancji wobec innych osób i kultur.

Chcemy, by nasi mali podopieczni otrzymali solidne podstawy do rozpoczęcia swojej przygody z językiem angielskim. Dlatego też stawiamy na skuteczne i sprawdzone metody nauczania, które nieustannie rozwijamy.

Program obejmuje:

  • naukę słownictwa związanego z otoczeniem ucznia i jego codziennymi czynnościami oraz prostych struktur gramatycznych za pomocą piosenek, zabaw i gier językowych,
  • ćwiczenia rozumienia ze słuchu i wykonywania instrukcji nauczyciela wydawanych w języku obcym,
  • ćwiczenia z zastosowaniem metody TPR,
  • zagadnienia kulturowe.
Zapisy
na kurs
w szkole
Zapisy na
korepetycje w domu
Biuro obsługi
klienta