Język angielski

Nauka języka angielskiego odbywa się w szkole ucznia i jest dostosowana do jego planu lekcji. Dziecko po skończonych lekcjach nie musi więc nigdzie dojeżdżać – zostaje w bezpiecznym miejscu, a dodatkowo nie traci czasu na dojazdy.

 

Zajęcia mają na celu rozwinięcie i poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole. Główny nacisk kładziemy na mówienie – częste konwersacje podczas zajęć pozwalają uczniom wzbogacić słownictwo oraz przełamać barierę językową i zyskać pewność własnych umiejętności.

 

Program kursu oparty jest na metodach zaczerpniętych z najbardziej renomowanych podręczników do nauki języka angielskiego oraz dostosowany do wieku i umiejętności dzieci. Materiały wykorzystywane podczas zajęć również pochodzą z najlepszych światowych wydawnictw.

Zapisy na
półkolonie
Zamów kontakt w sprawie półkolonii
Biuro obsługi
klienta