Logorytmika

Podczas zajęć logorytmicznych dzieci bawią się, grają na instrumentach perkusyjnych i ćwiczą przy muzyce – podobnie jak podczas lekcji tradycyjnej rytmiki - tu jednak dodatkowo kształtują prawidłową wymowę.

Logorytmika opiera się, podobnie jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, czy zajęcia artystyczne, na metodzie Carla Orffa. Zastosowanie znajduje również metoda Jaques – Dalcroze’a. Ich filozofia i metoda polegają na łączeniu muzyki z ruchem.

Muzyka jest inspiracją dla ruchu, jego emocjonalnym motywatorem. Natomiast ruch powinien wypływać z muzyki i być jej wizualną ilustracją. To właśnie odróżnia rytmikę dalcrozowską od innych „dyscyplin ruchowych”, w których muzyka występuje wyłącznie jako akompaniament albo dodatek do fabuły czy nastroju.

Celem ćwiczeń logorytmicznych jest zwrócenie uwagi dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy (wypowiedzi), a więc na rytm, tempo, wysokość dźwięku, melodię, głośność i barwę dźwięku, akcent, frazowanie oraz artykulację.

Na zajęciach logorytmiki realizowane są następujące grupy ćwiczeń:

  • ruchowe,
  • słuchowo – ruchowe,
  • dynamiczne,
  • kształcące inwencję twórczą,
  • melodyczne,
  • ilustracyjno – taneczne.

W trakcie kursu przeprowadzane są BADANIA LOGOPEDYCZNE, które pozwalają rozpoznać i ocenić stopień zaawansowania wad wymowy, zaś
uczestnictwo w zajęciach logorytmiki pomaga je skorygować. Tak, jak w przypadku pozostałych kursów, rodzice otrzymują pełną informację na temat postępów dziecka podczas bezpośrednich konsultacji.

Zapisy
na kurs
w szkole
Zapisy na
korepetycje w domu
Biuro obsługi
klienta