Najczęściej zadawne pytania

Tak, Regulamin Półkolonii z EdWings przewiduje taką możliwość. W takiej sytuacji na wniosek Rodzica Organizator może wyrazić zgodę na udział dziecka w półkolonii pod warunkiem braku przeciwskazań natury prawnej, organizacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej. Jeśli chcieliby Państwo zgłosić taki wniosek, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

Nie, nie ma możliwości zapłaty tylko za pojedyncze dni. Jest możliwość jedynie wykupienia całego turnusu (5 dni). Dopuszcza się możliwość nieobecności uczestnika w niektóre z tych dni, jednak bez możliwości zwrotu kosztów.

Tak, każdy Rodzic lub Opiekun może przyprowadzać i odbierać dziecko w dogodnych dla siebie godzinach. Trzeba jednak wziąć pod uwagę ramowy harmonogram dnia i liczyć się z tym, że jeśli dziecko zostanie przyprowadzone po rozpoczęciu zajęć lub odebrane przed ich zakończeniem, to automatycznie straci ono możliwość uczestniczenia w tej konkretnej atrakcji.

Jeśli dziecko wymaga specjalnej diety, Organizator postara się zapewnić odpowiednie posiłki w ramach zamówionego cateringu. Jeśli nie ma takiej możliwości, problem będzie rozwiązywany przez Organizatora indywidualnie z Rodzicami.

Tak, ale bez możliwości otrzymania zwrotu zaliczki i wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Półkolonii z Edwings §3. Zapraszamy do zapoznania się z tą częścią Regulaminu.

Nasze półkolonie mają interdyscyplinarny charakter. To znaczy, że program został przygotowany tak, aby dzieci o różnych zainteresowaniach mogły znaleźć coś dla siebie. Ponadto, uczestnicy będą mogli sami decydować o wyborze sposobu realizacji poszczególnego zadania. Wiele aktywności wykonujemy w grupie z podziałem na role, tak, aby każdy mógł znaleźć zadanie odpowiednie dla siebie.

Tak, na wniosek Rodzica i pod warunkiem, że Organizator będzie miał możliwość zapewnienia takiemu dziecku odpowiedniej opieki i właściwych warunków korzystania z wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy taki wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Masz więcej pytań?

Napisz do nas lub zadzwoń.

Chętnie udzielimy wszelkich informacji.

Masz pytania dotyczące półkolonii? – napisz do nas!

Zamów
kontakt