Najczęściej zadawne pytania

Tak, Regulamin Półkolonii z EdWings przewiduje taką ewentualność. Na wniosek Rodzica Organizator może wyrazić zgodę na udział w półkolonii takiego dziecka pod warunkiem, że aktualne wytyczne MEN i GIS będą dopuszczały taką możliwość. Jeśli chcieliby Państwo zgłosić  wniosek, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

Nie, nie ma możliwości zapłaty tylko za pojedyncze dni. Jest możliwość jedynie wykupienia całego turnusu (5 dni). Dopuszcza się możliwość nieobecności uczestnika w niektóre z tych dni, jednak bez możliwości zwrotu kosztów.

Tak, każdy Rodzic lub Opiekun może przyprowadzać i odbierać dziecko w dogodnych dla siebie godzinach. Trzeba jednak wziąć pod uwagę ramowy harmonogram dnia i liczyć się z tym, że jeśli dziecko zostanie przyprowadzone po rozpoczęciu zajęć lub odebrane przed ich zakończeniem, to automatycznie straci ono możliwość uczestniczenia w tej konkretnej atrakcji.

Nie, z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne, uczestnicy nie powinni przynosić ze sobą jedzenia. Jeśli dziecko wymaga specjalnej diety, Organizator postara się zapewnić odpowiednie posiłki w ramach zamówionego cateringu. Jeśli nie ma takiej możliwości, problem będzie rozwiązywany przez Organizatora indywidualnie z Rodzicami.

Tak, ale wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Półkolonii z Edwings §3 pkt 5. Zapraszamy do zapoznania się z tą częścią Regulaminu lub o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

Nasze półkolonie mają interdyscyplinarny charakter. To znaczy, że program został przygotowany tak, aby dzieci o różnych zainteresowaniach mogły znaleźć coś dla siebie. Ponadto, uczestnicy będą mogli sami decydować o wyborze sposobu realizacji poszczególnego zadania. Wiele aktywności wykonujemy w grupie z podziałem na role, tak, aby każdy mógł znaleźć zadanie odpowiednie dla siebie.

Tak, na wniosek Rodzica i pod warunkiem, że Organizator będzie miał możliwość zapewnienia takiemu dziecku odpowiedniej opieki i właściwych warunków korzystania z wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy taki wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wiele aspektów organizacyjnych naszych półkolonii jest podyktowanych troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa rodzin. Stąd między innymi mała liczebność grup podczas zajęć. Opracowaliśmy szczegółowe procedury bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego naszych półkolonii, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ i MEN. Uczestnicy będą mieli zapewniony stały dostęp do środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej, liczba osób kontaktujących się z grupą została sprowadzona do niezbędnego minimum, a stan zdrowia całej kadry pozostaje pod stałym ścisłym nadzorem.

Masz więcej pytań?

Napisz do nas lub zadzwoń.

Chętnie udzielimy wszelkich informacji.

Masz pytania dotyczące półkolonii? – napisz do nas!

Zapisy na
półkolonie
Zamów kontakt w sprawie półkolonii
Zapisy na KURS ROBOTYKI w szkole