Zajęcia muzyczno-ruchowe

ODKRYWAMY I ROZWIJAMY MŁODE TALENTY

Zajęcia w EdWings to spotkanie dziecka ze światem muzyki i ruchu. Odgrywają ogromną rolę w rozwoju osobowości i sprawności fizycznej dziecka. Poprawiają jego zdolności intelektualne, kształtują inteligencję emocjonalną i przestrzenną. Udoskonalają zdolność koordynacji ciała oraz poprawiają umiejętność radzenia sobie w grupie. Przedszkolaki noszą w sobie spontaniczną potrzebę tańca i zabawy. Uczestnictwo w zajęciach wyzwala radość, odpręża oraz dostarcza mnóstwo przeżyć estetycznych.
Obejmują całościowo program rytmiki i tańca, a charakteryzuje je bogactwo tematyczne: realizujemy programy słowno – muzyczno – rytmiczno – taneczne. Takie aktywności sprzyjają prawidłowemu rozwojowi osobowości dziecka, tworzeniu rzeczy pięknych, odkrywaniu w sobie wrażliwości estetycznej.

Podczas zajęć dzieci uczestniczą w szeregach konkursów, zabaw i gier, które otwierają dziecko na świat i pozwalają mu wyrazić swoje emocje i uczucia. Dzięki temu ich negatywne emocje wyciszają się, a dzieci przełamują swoje słabości i nieśmiałość.  
Zajęcia te cechuje wszechstronność i różnorodność.

Nasze zajęcia pozwalają ocenić kierunek dalszego rozwoju artystycznego dziecka i z pewnością zaowocują otwartością i umiejętnością korzystania
z różnych dziedzin sztuki, czerpania z niej nieprzemijających wartości estetycznych, doznań, zachwytów i wzruszeń.

Elementy zajęć muzyczno - ruchowych to:

•    tańce zespołowe i indywidualne,
•    gra na instrumentach perkusyjnych,
•    nauka i śpiew piosenek z gestykulacją,
•    elementy logopedii,
•    elementy gimnastyki korekcyjnej,
•    małe formy teatralne,
•    muzyka i ruch,
•    tworzenie muzyki,
•    szybkie zapamiętywanie.
•    Instruktorami zajęć są osoby z tytułem magistra wychowania fizycznego lub absolwenci szkół muzycznych z przygotowaniem
        pedagogicznym do pracy z dziećmi. Dla dzieci instruktor to nie tylko nauczyciel i wychowawca, ale przede wszystkim - przyjaciel,
        z którym wspólnie śpiewają, tańczą, grają i bawią się.

•    Instruktorzy kursu prowadzą całoroczną obserwację uczestników kursu, celem wyłonienia dzieci posiadających szczególne uzdolnienia
        do dalszej nauki. Na zakończenie kursu rodzice otrzymują opinię, tzw. „Diagnozę Talentów” wraz z zaleceniami instruktora w zakresie
        dalszego kształcenia.

Zapisy
na kurs
w szkole
Zapisy na
korepetycje w domu
Biuro obsługi
klienta